SYSTEM ZABEZPIECZEŃ PRZED SPADANIEM (roll stop)
     
Typ A1, w platformie aluminiowej płaskiej i typu P
 • Uniwersalne urządzenie zabezpieczające przed staczaniem się, przeznaczone dla jednego względnie dwu pojemników na kółkach o średnicy maksymalnej 200 mm.
   
 • Kąt nastawienia skrzydła wynosi ok. 90° 
Typ A2, w platformie aluminiowej typu N
 • Uniwersalne urządzenie zabezpieczające przed staczaniem się, składające się z dwóch klap, każda o szerokości 210 mm, maksymalna średnica promienia 160 mm, przeznaczona dla jednego lub dwu pojemników na kółkach.
   
 • Szerokość zewnętrzna 720 mm.
Typ V1, w platformie aluminiowej klinowej typu C
 • Urządzenie zabezpieczające przed staczaniem się, wbudowane w obszarze wierzchołka platformy.
   
 • Przeznaczone dla jednego pojemnika na kółkach, ustawionego centralnie o średnicy kółek maks. 120 mm lub dla 2 pojemników na kółkach przy minimalnej szerokości platformy 2240 mm.
   
 • Szerokość zewnętrzna 720 mm.
Typ F1 w platformie aluminiowej typu N i P
 • O szerokości 740 mm, przeznaczona dla maksymalnie 5 pojemników na kółkach.
 • Przy pomocy dźwigni uruchamiającej można ustawić bezpośrednio maksymalnie 3 urządzenia zabezpieczające przed staczaniem się.
 • Poszczególne zabezpieczenia można blokować niezależnie od pozostałych, przejezdne z kierunku od wierzchołka platformy.
 • Przeznaczone na ciężkie warunki eksploatacyjne - w platformie nie są potrzebne żadne wycięcia.
 • Maksymalna średnica promienia koła 120 mm.

 
Położenie wbudowania zabezpieczeń przed staczaniem ("roll stopu")

 • W wykonaniu seryjnym ok. 1000 mm od końca nadwozia, w zależności od wykonania platformy.
 • Alternatywne położenie wbudowania w obszarze wierzchołka platformy.